LKBRŤOV


-???-

Hangár

Stavba hangáru.


Jedna věc je mít plochu pro létání, a druhá věc je mít letadlo kam schovat. Zatímco jednání s majiteli pozemků pod letištěm a jejich výkup trval téměř dva roky, získat stavební povolení vzalo rok další. Díky pochopení spousty zainteresovaných lidí v celém řetězci procesu stavebního řízení se to povedlo a stavba mohla začít.
Jaro 2013 si dávalo na čas a tak mohl být výkop proveden až 11-tého dubna. Při něm se zjistila přítomnost spodní vody, takže jsem oproti plánům musel vybudovat odvodňovací systém se sběrnou šachtou. Všechno zlé je ale k něčemu dobré a stavba tím získala trvalý zdroj užitkové vody - ani v největších vedrech se voda ze sběrné šachty neztrácí.


Výkopové práce začaly ještě za přítomnosti sněhu na pozemku.


Odvodnění základových pasů (trubky už pod štěrkem) a sběrná šachta na vodu.

Do bytelných základových pasů padlo hodně kameniva, které potom zalila "B20-ka" z tišnovské betonárky. Následné šalování deskami dalo základům konečnou podobu.


Vylité základové pasy s výztužnou armaturou a jejich obednění.


Protože je objekt dle studie vlivu na životní prostředí mírně zapuštěn v terénu, muselo se na spodní, nadterénní straně betonovat trochu víc. Konečnou výšku určily betonové tvárnice ztraceného bednění.


Uložení ztraceného bednění a následně navážka odvalu pro dorovnání plochy.


Základová deska je vylita z drátkobetonu, který se zaleštil, takže povrch je hladný a nebude se z něj prášit, jako z klasického betonu. Předtím bylo nutné plochu dorovnat 30-ti kubíky odvalu a zavibrovat válcem.


Připravená plocha pro vylití základové desky a pohled na zaleštěný drátkobeton.


Jakmile beton získal potřebnou pevnost, kamiony dovezly tvárnice a začalo zdění. Kvůli tuhosti dlouhých zdí bylo nutné vybetonovat nosné sloupy, na snímcich je vidět svislé armování.Beton zatuhl, tvárnice jsou připraveny, jde se zdít..


Jakmile zdi dosáhly výšky tří metrů, bylo třeba usadit ocelové profily nad otvorem pro vrata. Jeřáb si s 13 metrů dlouhými, tunovými traverzami hravě poradil a mohlo se pokračovat v betonování nosných sloupků a následně v betonování věnce.


Zdivo dosáhlo finální výšky, usazují se překlady a traverzy nad vrata..Usazené traverzy a vybetonovaný věnec - stavba připravena na vazbu.


Po vybetonování věnce byla stavba připravena na na položení vazby, kterou tvoří 26 zbíjených vazníků. V mezičase proběhly terénní úpravy, opět vyžadovné provedenou studií vlivu na životní prostředí.


Vlastní usazení vazebních nosníků proběhlo díky jeřábu ve velmi krátkém čase.


Protože bude mít hangár střechu z trapézového plechu, na dřevěnou vazbu se položila fólie, která zabrání odkapávání zkondenzované vody z plechu na letadla. Vlastní usazení trapézového plechu se opět zvládlo během jednoho dne.Vazba s folií a rýnami připravená na pokládku krytiny.


Po položení krytiny, oplechování a zakrytí štítů byla stavba připravena na zimu, která v těchto končinách bývá docela tvrdá a dlouhá, ovšem tento rok bylo vše jinak a po krátké novoroční pauze jsem mohl pokračovat. Následovala výroba pojezdových vrat a jejich uložení na kolejnici.


Jedna z mála "zimních" fotek. Hangár již s hotovými vraty.


Jakmile byl objekt vraty uzavřen, započaly práce uvnitř. Bylo třeba usadit okna, dveře, zadní vrata a udělat vnitřní omítky.Příprava nájezdu před vraty. Hangár již s okny, dveřmi a vraty.


Následovaly opět venkovní práce, čili nájezd do vrat, chodníky a venkovní fasáda. Dalším krokem už je příprava na kolaudační řízení.Stavba připravená na fasádu..
Stavba připravená na kolaudaci.
-???- | -???-